TEHNIČNI
INFORMACIJSKI
SISTEMI
V Etrelovih programskih rešitvah se zrcalijo izkušnje, pridobljene pri izvedbi številnih projektov na ključ. Aplikativna programska oprema iz sklopa tehničnih informacijskih sistemov je zato prirejena specifičnim potrebam najzahtevnejših uporabnikov. Rešitve delujejo samostojno ali kot sestavni del večjih informacijskih sistemov.

Aplikativna oprema se lahko povezuje z obstoječimi informacijskimi sistemi in  podatkovnimi bazami. Dolgoletne izkušnje pri izvedbi tovrstnih projektov omogočajo hitro implementacijo in prilagajanje potrebam naročnika. Etrelovi tehnični informacijski sistemi so zasnovani tako, da omogočajo dinamično prilagajanje funkcionalnosti in grafičnih vmesnikov. V veliki meri jih lahko parametrira naročnik sam.

Protel
Center za
relejno zaščito
EtrelWS
Spletna rešitev za
nadziranje, vodenje
in zajemanje podatkov
v realnem času
EtrelAM
Upravljanje
osnovnih sredstev
EtrelMM
Vzdrževanje
osnovnih sredstev
EtrelPM
Upravljanje
projektov
Tehnični
informacijski
sistemi po meri