REŠITVE ZA
PROIZVAJALCE
ELEKTRIČNE
ENERGIJE
Avtomatizacija
v industriji
Protel
Center za
relejno zaščito
EtrelAM
Upravljanje
osnovnih sredstev
EtrelWS
Spletna rešitev za
nadziranje, vodenje
in zajemanje podatkov
v realnem času
EtrelMM
Vzdrževanje
osnovnih sredstev
Tehnični
informacijski
sistemi po meri
Sistemska
integracija