RAZISKAVE
IN RAZVOJ
Etrelov raziskovalni oddelek se nahaja v Ljubljani in je usmerjen predvsem v razvoj naprednih rešitev s področja elektroenergetike in prometa. Od leta 2008 se intenzivno ukvarja tudi z razvojem opreme za javno in zasebno polnjenje električnih vozil. V tem času so bile razvite "pametne" polnilne postaje, skupaj s pripadajočimi programskimi paketi, ki so namenjeni njihovemu upravljanju in nudenju različnih storitev. Prav povezava inteligentne strojne in programske opreme je ključna za uspešen prodor novih poslovnih modelov, ki so predvideni v prihodnosti elektromobilnosti.

Splošni cilj Etrelovih raziskovalnih dejavnosti je razvoj vrhunskih izdelkov in storitev v elektroenergetiki. Odprto okolje v okviru razvojno-raziskovalnih evropskih programov omogoča Etrelu nenehno izboljševanje svojega položaja na tem konkurenčnem trgu. Ker podjetje deluje na čelu tehnološkega razvoja, je pogosto primorano hkrati z izdelki razvijati tudi trg. Tesno sodelovanje z različnimi deležniki prinaša boljše razumevanje njihovih poslovnih želja, povezovanje s številnimi partnerji pri razvojnih aktivnostih pa omogoča lažje sledenje premični tarči napredka.

Razvoj se v Etrelu prične s poglobljenimi analizami bodočih poslovnih potreb, se nato razvije z natančnim modeliranjem in se nazadnje izrazi v optimalni tehnični rešitvi. Vsi fizični prototipi so preizkušeni najprej v testnem, nato pa tudi v realnem okolju. V laboratoriju so opremljeni z vmesniki in senzoriko, ki nadzira in pošilja podatke o njihovem obnašanju. Nato šele sledi proizvodnja. Že v zgodnjih fazah razvoja se poskuša pridobiti čim več povratnih informacij končnih uporabnikov. Neposredni kontakt z okoljem omogoča drseče prilagajanje funkcionalnosti izdelkov in storitev, ki so zaradi tega, včasih precej zamudnega postopka, pisani na kožo kupca.

Pomembna dela razvoja sta tudi ergonomija in oblikovanje. Pri ergonomiji je potrebno upoštevati predpise, varnost, možnost nadgrajevanja, obstojnost, enostavnost vzdrževanja in druge elemente, ki dajejo Etrelovim izdelkom vrhunsko uporabno vrednost. Pot od dobrih do najboljših rešitev pa loči včasih tudi subjektivna meja, ki jo postavi človeško oko. Odličnost oblikovanja izdelkov se prepozna, če oblikovanje ne zlorablja ergonomije in obratno. Etrelovi oblikovalci sodelujejo z razvojnimi inženirji od prve do zadnje faze razvoja, kar je dobro vidno tudi v končnih izdelkih.

Razvoj
izdelkov
Evropski
R&D projekti
Študije
Razvoj
izdelkov
po naročilu