VODSTVO
Miha Levstek
direktor
Borut Mehle
tehnični direktor
Borut Zaletel
vodja oddelka
za proizvodnjo
Andreja Žitnik
vodja oddelka
za razvoj
programskih
rešitev
Jure Ratej
vodja
raziskovalnega
oddelka