SVETOVANJE
Etrel nudi svetovalne storitve drugim podjetjem in organizacijam na svojem strokovnem področju, ki vključuje različne dele energetike, elektromobilnost in trgovanje z energijo. Med Etrelovimi naročniki so javna in zasebna podjetja, distributerji in dobavitelji električne energije in druga srednja in manjša podjetja, ki iščejo pomoč pri svojih poslovnih aktivnostih.

Podjetjem s področja svoje ekspertize Etrel pomaga tudi pri pripravi poslovnih načrtov, oceni izvedljivosti in rentabilnosti projekta, strateškem planiranju, izgradnji trga, inkubaciji, strukturiranju in razvoju projekta, izgradnji kapacitet in svetovanju v povezavi z javno-zasebnimi partnerstvi.

Poleg specializiranih storitev svetovanja je ena od najbolj iskanih Etrelovih storitev nudenje pomoči pri sodelovanju v evropskih raziskovalnih programih.

Projektno
svetovanje
Svetovanje pri
prijavi na razpise