OPIS
PODJETJA
Etrel je od ustanovitve leta 2007 prevzel pomembno regionalno vlogo kot ponudnik različnih storitev s področja avtomatizacije, tehničnih informacijskih sistemov in poslovnega svetovanja v energetiki. Vzporedno s konvencionalnim energetskim trgom pa je že od ustanovitve velik delež dejavnosti usmerjen v elektromobilnost in proizvodnjo infrastrukture za polnjenje električnih vozil.

V segmentu pametnih omrežij se je Etrel razvil v vodilno razvojno raziskovalno in proizvodno podjetje ter v globalnega določevalca trendov. Tehnološko in oblikovno dovršeni produkti, namenjeni različnim deležnikom, se že uporabljajo v več državah in predstavljajo prve gradnike pametnih omrežij, ki jih lahko kupimo na trgu. Na področju raziskav in razvoja je podjetje stalno vključeno v več projektov R&D okvirnih programov evropske skupnosti.

Poslovna ponudba podjetja vključuje avtomatizacijo energetskih in industrijskih procesov, razvoj mobilnih in spletnih aplikacij, vodenje razpršenih proizvodnih virov, izdelavo tehničnih informacijskih sistemov in storitve svetovanja v okviru konvencionalne energetike. Z izkušnjami, pridobljenimi v izvedenih projektih, je Etrel ustvaril široko paleto namenskih elektronskih modulov ter druge strojne in programske opreme.

Večji delež dejavnosti podjetja je usmerjen v razvoj integralnih rešitev za polnjenje električnih vozil. Te vključujejo polnilne postaje za zasebno, poslovno in javno uporabo, pakete nadzorne programske opreme za vodenje polnilne infrastrukture ter programsko opremo za končne uporabnike. Leta 2009 je Etrel postavil prvo slovensko javno polnilno postajo v Ljubljani, odtlej pa se število polnilnih mest, opremljenih z Etrelovimi polnilnimi postajami, hitro širi.

Danes je Etrel prisoten na trgih znotraj in izven Evropske unije. S sodelovanjem v različnih evropskih raziskovalnih projektih podjetje ostaja v tesnem stiku z evolucijo sodobne elektromobilnosti in pomaga usmerjati njen nadaljnji razvoj.

Kot član Društva za električna vozila Slovenije DEVS je podjetje del Evropske zveze za baterijska, hibridna in gorivno-celična vozila - AVERE. Mednarodno prisotnost vzdržuje tudi z udeležbo na največjih dogodkih in konferencah s področja elektromobilnosti. Etrel svojo vodilno vlogo še utrjuje s pomočjo mrežnega povezovanja z drugimi pomembnejšimi podjetji v panogi.

Združujemo energetiko
in informatiko
Naše poslanstvo je
DVIGNITI
PRIČAKOVANJA
uporabnikov ob stiku
z energetiko in
elektromobilnostjo.

Partnerji