AVTOMATIZACIJA
Avtomatizacija v energetiki in industriji je široko področje in je razvojno v zreli fazi. Zato se najbolj zanimivi projekti s tega področja odvijajo na obrobju glavnega dogajanja, tam, kjer so potrebna posebna znanja.

Etrel je prav zato prisoten na dveh področjih, ki sta navidezno na nasprotnih bregovih. To sta sistemska integracija kompleksnih rešitev s področja avtomatizacije in izdelava lastnih produktov, namenjenih avtomatizaciji postrojev, naprav in objektov.

Globoko razumevanje elektrotehnike in avtomatizacije Etrel združuje tako, da naročnikom izdela integriran sistem ali posamezno napravo in prilagodi delovanje na kožo končnemu uporabniku.

Hišna
avtomatizacija
Avtomatizacija
v industriji
Sistemska
integracija